Съдържание

Новини

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧАСТВА В СРЕЩИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Проектът „Развитие на Рейтинговата система на висшите училища" е един от най-успешните, изпълнявани по ОП „Развитие на човешките ресурси” в сферата на образованието през отминалия програмен период 2007-2013 г., сподели проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката.  Системата се поддържа и развива с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, а през програмния период 2014-2020 г.  -  чрез новата ОП „Образование и наука за интелигентен растеж”.

По време на срещите на публичните органи по проекта - Консултативния и Експертния съвет - бяха представени предложения от Консорциум “ИОО-МБМД-С” за промяна в методологията на Рейтинговата система. Те включват: усъвършенстване на системата на база на обратна връзка и препоръки от висшите училища и други заинтересовани страни; добавяне на нови или редакция на съществуващи индикатори; разширяване на функционалностите на системата; въвеждане на допълнителен индикатор за професии по призвание. Един от най-разискваните въпроси беше за стимулиране обособяването на регионални висши училища чрез въвеждането на нови индикатори.

По отношение разглеждането на науката в контекста на качеството на образованието бе предложена промяна на матрицата за съответствие на научните области в SCOPUS с професионалните направления във висшето образование.

След задълбочена дискусия представителите на висшите училища приветстваха новостите най-вече по отношение на новата матрица за съответствие на научните области с професионалните направления, изказаха мнения и направиха много конструктивни предложения.

СНИМКИ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам