През тази година вече е налице ръст на желаещите да се включат в педагогическото образование при студентите. Информацията е от педагогическите факултети в страната, обяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди началото на

Към новината

След приемането на мораториума над разкриването на нови висши учебни заведения да бъде изработена карта на мрежата на висшето образование в страната. В нея ще бъдат определени професионалните направления, необходими за съответните региони. Това предл

Към новината

Учителите са основната част в екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. Трябва да положим максимални усилия в тази трудна битка, която трябва да се води всеки ден. Това заяви министърът на образованието и науката

Към новината

Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвка

Към новината

Обучението по природни науки и математика е ключово за житейската реализация на учениците, за попълването на съвкупността от компетентности, които очакваме да има всяко едно дете, което през следващите десетилетия ще навлиза на пазара на труда. Това

Към новината

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на пресконференция в Министерството на образованието и науката

Към новината

АКТУАЛНО

НАД 24 000 ДЕЦА СЕ ВКЛЮЧИХА В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА КОДИРАНЕТО

Към новината

20.10.2018

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИСКУТИРА С НАУЧНАТА ОБЩНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

Към новината

19.10.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: УВЕЛИЧАВАМЕ БРОЯ НА ПСИХОЛОЗИ, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

Към новината

19.10.2018

МОН И ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА ОБХВАТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Към новината

17.10.2018

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МИСИИ И ПАРТНЬОРСТВАТА В „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Към новината

16.10.2018

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“