Съдържание

Новини

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: СТИМУЛИРАМЕ ИНОВАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩЕ

България стимулира използването на иновативни практики в образователния процес. С новия Закон за предучилищното и училищното образование беше въведен статутът на т.нар. иновативни училища. Вече имаме 203 училища, които кандидатстват за този статут с 226 проекта за училищни иновации. След две-три години тестов период ще разпространим добрите практики навсякъде, каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков днес на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС в Брюксел.

По време на дебата за приноса на образованието за социално сближаване министър Денков изрази убеденост, че няма универсален модел за постигане на високи резултати в образователната система. Необходимо е всяко училище да се адаптира и да отговори на предизвикателствата, свързани с увеличаващото се многообразие в обществото. „В България се съчетават формалното образование, неформалното обучение и обучението на работното място“, обясни той и подчерта, че основите за това са заложени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Министърът благодари на малтийското председателство за актуалните теми на форума. Той изтъкна, че осигуряването на включващо образование и по-силната интеграция на периферните региони, както и разпространението на европейските ценности са пътищата към сплотена и модерна Европа. По думите му съвременното образование изисква съчетаване на различни цели - усвояване на необходимите знания, работа с деца със специални образователни потребности, както и мерки за предотвратяване на радикализацията. Проф. Денков беше категоричен, че това не е задача само на Министерството на образованието и науката (МОН). За нейния успех са необходими усилията и на други институции, бизнеса и неправителствените организации. 

Педагогическите специалисти ще бъдат сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. На дневен ред са инвестициите в тяхното кариерно развитие, новите модели за придобиване на умения и привличането на специалисти към професията.

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам