Съдържание

Безопасност на движението по пътищата

Стратегически и нормативни документи

Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби - § 4
Министърът на образованието, младежта и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата
 

Административни актове

Национални инициативи, свързани с БДП

Съвместни проекти и инициативи

"АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ"

Българската инициатива за подкрепа на Европейската харта за пътна безопасност: www.bezopasnost.bg – в сътрудничество с МТИТС.

Проект „Пътна безопасност в регионите на Югоизточна Европа“ – съвместно с Институт за изследвания, образование и развитие „Отворена младеж“

Международен стандарт БДС ISO 39001:2012
„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  •  най-добри световни практики;
  •  за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  •  предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  •  стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам