Съдържание

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE PROJECT SWISS SUPPORT FOR THE INTRODUCTION

OF DUAL-TRACK PRINCIPLES IN THE BULGARIAN VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

2А, Knyaz Dondoukov blvd. room 520, Sofia 1000, Bulgaria

p.evtimova@mon.bg | (+359 2) 9217 520   •  p.zlatarska@mon.bg | (+359 2) 9217 791  •  n.georgiev@mon.bg | (+359 2) 9217 614

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам