Съдържание

Проекти на Европейската комисия

Информация за отворени схеми за подаване на проектни предложения

Европейската комисия публикува две покани за подаване на проектни предложения, осигуряващи възможности за европейско съфинансиране:

Дългосрочна мобилност на обучавани чрез дуално обучение

Краен срок за кандидатстване - 29 Maрт 2017 г.

Повече информация

Покана по програма Еразъм+ за секторни съюзи на уменията

Краен срок за подаване на заявления - 2 май 2017 г.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам