Съдържание

UNICEF

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И УНИЦЕФ

Глобална инициатива „Най-големият урок в света“ на ЮНЕСКО И УНИЦЕФ

Министерство на образованието и науката е партньор за втора поредна година на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на глобалните цели за устойчиво развитие „Най-големият урок в света“.

Всяко училище следва да заяви своето участие в глобалната инициатива, като попълни и изпрати кратък формуляр, който можете да намерите на следния линк http://bit.ly/2bIEf4d до 31.12.2016 г.


Най-големият урок в света ще вдъхнови младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще

Образователните материали за провеждане на урока можете да изтеглите оттук: 
http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38.

Проект „Превенция на кибертормоза в училище"

Проектът „Превенция на кибертормоза в училище" е продължение на проекта „Училище без насилие", стартирал през лятото на 2007 г. и реализиран в шест училища с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община. Целта на двата проекта е създаването на програми за предотвратяване и справяне с насилието и тормоза между връстници в българското училище.

В рамките на проекта са създадени Насоки за предпазване от кибертормоз - http://www.unicef.bg/bg/article/Kibertormozat-knizhka-za-roditeli

Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,

УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 8 октомври, 2007 г., до 17.30 ч.

Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 6 Юли, 2007 г., до 12.30ч.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ търсят да наемат

Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване

Срок до 13 ноември  2006 г.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ търсят да наемат

Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти

Срок до 13 ноември 2006 г.

Повече информация

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ търсят да наемат

Консултант/Екип от консултанти за разработване на изследване

Срок до 16 Април 2006 г.

Повече информация

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УЧИЛИЩНА ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКТИРАНЕ С ХИВ/СПИН

16 юни 2005 г.

Повече информация

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

14 юни 2005 г.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам