Съдържание

Съвместни проекти

ПРОЕКТ „ОТВОРЕНА ЛИНИЯ”

Инициатива на Национално издателство „Аз Буки” и Фонд „Русский мир”

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема: "Нови тенденции и практики при преподаване на руски език в чуждоезикова среда".

Поредица от публикации на специализирани разработки по темата в научно-методическо списание „Чуждоезиково обучение” (http://foreignlanguages.azbuki.bg; foreignlanguages@azbuki.bg), издавано от Национално издателство „Аз Буки” – МОН.

Повече информация на: www.master-rki.net

ПРОЕКТ „Професионални умения” (2010 – 2012)

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА МОМН И БРИТАНСКИ СЪВЕТ „Професионални умения” - „Skills for employability” (2010 – 2012)

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ - ICCS 2009

Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование

Повече информация

СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТИ

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО, 1992-2009 г.

Повече информация

 

Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Повече информация
 

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ, УЧИЛИЩЕТО И УТРЕШНИЯТ СВЯТ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2006

4 декември 2007 г.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам