Съдържание

Програма „Учене през целия живот”

ПРОЕКТ „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

19 декември 2012 г.

Повече информация

Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите"

Повече информация
 

NELLII – Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

ПРОЕКТЪТ NELLII РАЗПАЛИ ЛЮБОВТА КЪМ УЧЕНЕТО СРЕД МАЛКИ И ГОЛЕМИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

4 февруари 2013 г.

Повече информация

ЗАПОЧВАТ ПРАЗНИЦИ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ЦЯЛАТА СТРАНА

28 септември 2012 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Повече информация

Покана за набиране на външни оценители

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ обявява

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 27.01.2012 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам