Съдържание

ВТОРОСТЕПЕННИ ЗВЕНА

Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. ДФН БОЯН БИОЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Административна структура създадена със закон - чл. 85, ал. 3, чл. 86, ал. 6 и чл. 87, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ

Обща численост на персонала: 30 души

Национална агенция за професионално образование и обучение

ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Административна структура създадена със закон - чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ, във връзка с чл. 44, ал. 1 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение

Обща численост на персонала: 21 души

Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19, ал. 4, т. 4 от ЗА

Обща численост на персонала: 45 души

Национален студентски дом

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Обща численост на персонала: 4 души

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

МАНУЕЛА РАДЕВА

ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19, ал. 4, т. 4 и чл. 19а, ал. 1 от ЗА

Обща численост на персонала: 6 души

Център за развитие на човешките ресурси

ТАТЯНА КАЛКАНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Административна структура създадена с ПМС към министър - чл. 19а, ал. 1 и чл. 19, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 60 от ЗА

Обща численост на персонала: 40 души

Фонд "Научни изследвания"

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН БРЕЗИН

УПРАВИТЕЛ

Административна структура създадена със Закона за насърчаване на научните изследвания

Обща численост на персонала: 12

Национален музей на образованието - Габрово

МАЯ КАРАГЬОЗОВА

ДИРЕКТОР

Обща численост на персонала: 11 души

Учебен център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ 

Обща численост на персонала: 43 души

Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Обща численост на персонала: 12 души

Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ 

Обща численост на персонала: 21 души

Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 2 души

Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 70, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

Обща численост на персонала: 17 души

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 25 души

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЛИЛЯНА РАДЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

Обща численост на персонала: 24 души

Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

ДИРЕКТОР

ЗНП; чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

Обща численост на персонала: 56 души

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам