Съдържание

Проекти на документи

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg  и  e.trichkova@mon.bg в срок до 02.06.2017 г., включително.

Проект на Решение на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 16 юни 2017 г. включително.

Проект на Постановление

Проект на Постановление

ПРОЕКТ НА Учебен план за професионално образование по рамкова програма В

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 12 юни 2017 г. (включително).

Проект по национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 8 юни 2017 г. (включително).

Проект на Национална пътна карта за научни инфраструктури

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦИОО

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към г-жа Анна Петрова- директор на ЦИОО, на e-mail: cioo@abv.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2017 г.

Проект на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg до 22 май 2017 г. включително.

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: k.trulev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: m.petkov@mon.bg до 28 април 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 21 април 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: g.jecheva@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТА ХОРЕОГРАФИЯ

ПРОЕКТИ на учебни програми по предмета хореография    

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: e.tarnichkova@mon.bg до 31 март 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки и предложения по проекта на заповед следва да бъдат изпращани в срок до 3 февруари 2017 г. включително на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg   и  e.trichkova@mon.bg.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия Хотелиер

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 21 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020