Съдържание

Българо-швейцарски програми

Българо-швейцарски програми

http://www.crus.ch

Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Повече информация

Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г. докладва изпълнението на 13 съвместни изследователски проекта във водещи научни области

Повече информация
 

Конкурс за набиране на заявления за научен престой на млади учени в Швейцария   

КОНКУРС за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира ДЕСЕТАТА конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдокторантска стипендия –допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен

Заявленията се подават в срок до 1 април 2014 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

и в дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648; +359 2 9217 768

КОНКУРС за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за доктоантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдоркторантска стипендия –допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен

Заявленията се подават в срок до 01 ноември 2013 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адрес:
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648

Седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с участието на България

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам