Съдържание

МИНИСТЪР

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Николай Денков е професор по физикохимия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор на химическите науки (2007 г.), ръководител на катедра Инженерна химия (2008-2015), директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии”.

Специализирал е в Япония (Japanese Research & Development Corporation) и в Швеция (Университет в Упсала). Работил е като водещ учен в изследователските институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poulenc (Франция).

Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Участвал е в управляващите комитети на три европейски научни мрежи.

Проф. Денков е носител на голямата награда „Питагор” на МОН за високи научни постижения (2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ "Св. Климент Охридски" (2013 г.) и на голямата награда на СУ "Св. Климент Охридски“ за високи научни постижения (2016 г.).

Като член на работни групи към Министерството на образованието и науката и Министерския съвет през 2012 и 2013 г. проф. Николай Денков участва активно в разработването на концепцията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и в обсъжданията на Споразумението за партньорство за 2013-2020 г. между Република България и Европейската комисия.

От август 2014 г. до април 2016 г. проф. Денков е зам.-министър на образованието и науката, отговарящ за висшето образование и европейските структурни фондове, включително за изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Владее английски и руски език.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020