Съдържание

Достъп до информация

В Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в приемната всеки работен ден от 8.30 до 19.00 ч.

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2а приемна, партер - „Запад”

Лица за контакт

Славка Горанова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел. 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Борислава Лазарова-Капитанова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване
тел. 9217 427
e-mailb.lazarova@mon.bg 

Стефан Асенов – младши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване,
тел. 9217-697
e-mails.asenov@mon.bg

Формуляри и образи на заявления

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020