Ще финансираме всички училища, които решат да закупят електронни дневници при условие, че задължително е включен модул за комуникация с родителите. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за дигитализация

Към новината

"Една от основните задачи пред Министерството на образованието и науката е да мотивира повече млади хора с добри образователни резултати да стават учители". Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време среща на тем

Към новината

Недостигът на специалисти е предизвикателство, за чието преодоляване трябва да работим всички. Затова ранното кариерно ориентиране е много важно, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той участва в работна среща на ръководител

Към новината

„Разговорът за образование е най-важен. Това е разговор за бъдещето на нашите деца“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във Велико Търново. Заедно със своите заместници Таня Михайлова и Деница Сачева той се включи в граж

Към новината

"Образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите за учителите и училището. То е приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство". Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова в Тетевен

Към новината

Седемнадесет национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Към новината

21.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ТРУДНА, НО НЕОБХОДИМА ТЕМА

Към новината

20.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е УНИВЕРСАЛНИЯТ ОТГОВОР НА ВСИЧКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Към новината

19.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УЧИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА КОМПРОМИС СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ПОДГОТОВКА

Към новината

19.02.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПОСЕТИ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

Към новината

19.02.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“