Ще стимулираме обучението по математика и природни науки, трябва да инвестираме в модерна среда в училище. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на технологични кабинети по природни науки в столичните училищ

Към новината

61% от българите смятат, че професионалното образование и обучение осигурява по-добра и доходоносна работа. Близо 70% от обучаващите се в професионални гимназии в България са били наясно с възможностите, които предлага този вид обучение, преди да го

Към новината

Близо 25 милиона лева са заложени в средносрочната бюджетна прогноза за финансиране на извънкласни дейности в училищата след приключването на проекта „Твоят час“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това съобщи министъ

Към новината

От следващата учебна година се въвежда изучаване на нов учебен предмет – компютърно моделиране за учениците в III клас. Целта е още в най-ранна възраст децата да творят в дигитална среда чрез съвременни визуални средства. Това обяви министърът на обр

Към новината

„България има огромни традиции в информационните и комуникационните технологии и нейното място е сред напредналите държави. С изграждането на мрежа от центрове за компетентност, които на местно ниво да дават достъп до високите технологии на малките и

Към новината

Всички новини

АКТУАЛНО

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ИНИЦИИРА СОФИЙСКИ ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЦИФРОВИ УМЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Към новината

20.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Към новината

20.04.2018

450 УЧИТЕЛИ ЩЕ ПОВИШАТ ДИГИТАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ С ПОДКРЕПАТА НА GOOGLE

Към новината

18.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ НАГРАДИ МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ В НАУКАТА

Към новината

18.04.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Към новината

18.04.2018