УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА, УТВЪРДЕНИ ПРЕЗ 2017 Г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА, УТВЪРДЕНИ ПРЕЗ 2017 Г.