УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2014 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2014 г.