Национално външно оценяване за VII клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване » Национално външно оценяване за VII клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Национално външно оценяване за VII клас - май 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Национално външно оценяване за VII клас - май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за VII клас

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания"

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 година