Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване » Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година

  

Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2015/2016 година

Пробно национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2014/2015 година