Архив

Начало » За българите зад граница » Роден език и култура зад граница » Архив

 


Регламент за организиране и провеждане на национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

Срок за изпращане на творбите – до 18.09.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)


Готов е регламентът за провеждане на онлайн тестове по български език

Министерството на образованието и науката публикува регламента, по който изучаващите български език като втори в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища.

След успешното полагане на изпитите нашите сънародници ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“, който съвместно с МОН разработи учебните програми по Български език и литература от I до XII клас.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар.

Предстоят разговори с висши училища в България за възможни допълнителни преференции при кандидатстване на ученици от чужбина, които притежават сертификат за ниво на владеене на български език.

Регламент за провеждане на онлайн изпитите по български език


Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 19.08.2017 г.


3. Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2017 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2016 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова – експерт към дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Анка Първанова – началник на отдел „Счетоводство“ в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 469, e-mail: [email protected]


Втори национален ученически конкурс  „Вазовата България“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,
под патронажа на г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България

На  вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година  и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Двадесет и четвърти Национален учнически конкурс „ВЪСТАНИЕ“

Поредно издание на Националния  конкурс „Родолюбие“ , организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката

На  вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година  и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Министерството на образованието и науката и Институтът за стратегии и анализи обявяват Национална кампания "Аз снимам моята България"

Повече информация

Кампанията ще продължи от 22 януари до 22 април 2016 г.


Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2015

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2015 г. и сумите за прихващане от втория транш за минали години

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

СПИСЪК на кандидатите с одобрени и неодобрени проекти за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2015 г.

Правила за отчитане на дейността и на предоставените средства по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за учебната 2015/2016 година

Формуляр за кандидатстване
Срок за кандидатстване: 30 юни 2015 г.

Ръководител: Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Членове:
Румяна Тошкова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Росица Матрачийска, главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02 9217 414, e-mail: [email protected]

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина


Двадесет и трети Национален ученически конкур „Съединението прави силата“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“

Регламент на конкурса за ученици 

Регламент на конкурса за учители


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2014

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2014 г. и сумите заприхващане от втори транш за 2013 г.  и за минали години

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2014 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

ПРАВИЛА за отчитане на дейността и на предоставените средства по Националната програма „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА” за учебната 2014/2015 година

Национална програма „Роден език и култура зад граница”

Формуляр за кандидатстване
Срокът за подаване на проекти в Министерството на образованието и науката е до 9 юни 2014 г. включително.

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране", тел.: 02 9217 436, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Росица Матрачийска, главен счетоводител, дирекция ССД, тел. 02 9217 414, e-mail: [email protected]


Конференция на тема „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”,
25 – 27 април 2014 г., гр. Виена, Австрия


 

Списък на лекторите по български език, литература и култура в чуждестранните университетиНационална програма „Роден език и култура зад граница“ 2013 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected]

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2012 г.

Забележка: Всеки бенефициент по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2012 г., включен в списъка за финансиране, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОМН.

Информацията следва да се изпрати на адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Светослав Спасов, държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02 9217 525, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 28 май 2012 г. включително.

Забележка: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод  (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента - задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката следва да се изпрати на някой от посочените адреси: [email protected], [email protected], [email protected].  Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница”.


АДАПТИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА

СПИСЪК на адаптираните учебни програми

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“