Съединени американски щати

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Съединени американски щати

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество

обн. - ДВ, бр. 77 от 02.09.2008 г.