Изпитни материали за ДЗИ - 2018 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2018 г.

Държавни зрелостни изпити, май 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2018 г.

Химия, 1 юни 2018 г.

История, 1 юни 2018 г.

Испански език, 31 май 2018 г.

Италиански език, 31 май 2018 г.

Френски език, 31 май 2018 г.

География и икономика, 31 май 2018 г.

Физика и астрономия, 31 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 30 май 2018 г.

Английски език, 30 май 2018 г.

Математика, 29 май 2018 г.

Немски език, 29 май 2018 г.

Руски език, 29 май 2018 г.

Цикъл "Философия", 29 май 2018 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2018 г.

Испански език, 23 май 2018 г.

Италиански език, 23 май 2018 г.

Английски език, 23 май 2018 г.

Немски език, 23 май 2018 г.

Руски език, 23 май 2018 г.

Френски език, 23 май 2018 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2018 г.

Математика, 23 май 2018 г.

География и икономика, 23 май 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2018 г.а

Физика и астрономия, 23 май 2018 г.

История и цивилизация, 23 май 2018 г.

Български език и литература, 21 май 2018 г.