Архив за 2018 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2018 г.


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“