Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

Министерство на образованието и науката
Регионални управления на образованието
Второстепенни звена
Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Училища

 

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са декларирали обстоятелства

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“