Регионални управления на образованието (от А до П)

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Регионални управления на образованието (от А до П)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София град, София регион, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол

Име, презиме, фамилия длъжност

РУО - Благоевград

Анета Благоева Марянска, старши експерт

Анета Богомилова Стоянова, старши експерт

Антоанета Николова Николова-Раклеова, старши експерт

Борислав Георгиев Иванов, старши експерт

Василиса Павлова Валеова-Ангелова, старши експерт

Владимира Иванова Караджова, старши експерт

Гергана Венциславова Драгоева, главен счетоводител

Екатерина Младенова Текерска-Седмакова, старши експерт

Камелия Петрова Димитрова, старши експерт

Катя Георгиева Иванова, старши експерт

Красимира Христова Тодорова, началник на отдел

Любка Кирилова Стоименова, старши експерт

Любомир Станоев Станишев, старши експерт

Людмила Николова Цикловска, старши експерт

Марина Стефанова Войнова, старши експерт

Мария Владимирова Стоянова, главен юрисконсулт

Методи Иванов Попов, началник на отдел

Славка Найденова Манова, старши експерт

Цветана Георгеива Атанасова, старши експерт

Юлиана Борисова Христова, старши експерт


РУО - Бургас

Анелия Петрова Керенска, старши експерт

Велина Ангелова Александрова, старши експерт

Венета Костадинова Иванова, старши експерт

Галя Христова Киркова, старши експерт

Гюлшен Мустафа Еминова, старши експерт

Деян Тодоров Божинов, старши експерт

Димка Стойнова Георгиева, главен счетоводител

Дияна Делчева Петкова, старши експерт

Жанета Стоянова Димитрова, старши експерт 

Лиляна Димитрова Иванова, старши експерт

Павлина Димова Алексиева, старши експерт

Стелиана Сашева Недева, началник на отдел

Таня Йовчева Колева, старши експерт


РУО - Варна

Александър Николов Димитров, началник на отдел

Венелин Ганчев Радев, старши експерт

Деан Михайлов Дечев, главен счетоводител

Деница Маринова Минчева, младши експерт

Диана Калчева Христова, старши експерт

Иван Руменов Иванов, старши експерт

Иванка Торова Пенева, старши експерт

Ирена Димитрова Радева, началник на отдел

Йорданка Стоянова Христова, старши експерт

Лилия Маринова Стойчева, старши експерт

Мариела Димитрова Янкова, старши експерт

Марийка Василева Александрова, старши експерт

Петьо Георгиев Тодоров, старши експерт

Розета Кирилова Заркова, старши експерт

Румяна Стойкова Лазарова, старши експерт

Стела Вълева Калмукова, старши експерт

Цонка Христова Кузманова, старши експерт


РУО - Велико Търново

Бонка Енчева Караиванова-Долчинкова, старши експерт

Боянка Маринова Димитрова, старши експерт

Вера Дончева Петрова, старши експерт

Екатерина Георгиева Миновска, старши експерт

Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, старши експерт

Здравка Христова Минчева, старши експерт

Ивайло Михайлов Чанков, старши експерт

Катя Христова Василева, началник на отдел

Красимира Христова Петкова, главен счетоводител

Лидия Илиева Прокопова, старши експертт

Любка Гавраилова Русева,началник на отдел

Марта Симеонова Николова, старши експерт

Надя Илкова Лорето, старши експерт

Росица Емилова Данкова, юрисконсулт


РУО - Видин

Ангел Борисов Донкин, началник на отдел

Владко Йотов Вълчев, старши експерт

Галя Вергилова Павлова, старши експерт

Ели Янакиева Цветкова, старши експерт

Иглика Владимирова Филипова, старши експерт

Ирена Викентиева Водова, старши експерт

Калоян Любомиров Стоянов, юрисконсулт

Наталия Ангелова Крумова, старши експерт

Огнян Франклинов Георгиев, старши експерт

Рени Йорданова Георгиева, главен счетоводител

Таня Георгиева Петрова, началник на отдел

Таня Звезделинова Иванова, старши експерт


РУО - Враца

Боряна Николаева Томова, главен счетоводител

Гергана Иванова Василева, старши експерт

Даринка Георгиева Христова, старши експерт

Диана Димитрова Цветкова, главен счетоводител

Ивка Христофорова Йолова-Гиздина, старши експерт

Лорета Делчева Колева, старши експерт

Миглена Тонкова Василева, началник на отдел

Пенка Стефанова Митова, старши експерт

Петя Маркова Личева, старши експерт

Росенка Александрова Кабатлийска, старши експерт

Румяна Илиева Цветкова, старши експерт

Светла Иванова Терзийска, старши експерт

Соня Василева Дамянова, старши експерт

Таня Витанова Борисова, старши експерт


РУО - Габрово

Даниела Стефанова Халачева, старши експерт 

Деян Христов Дойнов, старши експерт 

Елена Велчева Григорова, старши експерт 

Емилия Дянкова Ангелова, старши експерт 

Ивелина Райчева Ненова, старши експерт 

Катюша Георгиева Станчева, старши експерт 

Катя Иванова Димитрова, старши експерт

Маргарита Иванова Митева, главен счетоводител

Мариета Иванова Въткова, старши експерт 

Рена Семова Илиева, старши експерт 

Снежана Христова Блажева, старши експерт 

Таня Христова Горанова, старши експерт

Юлия Николова Влаева, началник на отдел


РУО - Добрич 

Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт

Даринка Иванова Иванова, старши експерт

Диана Петрова Петрова, старши експерт

Димитринка Василева Великова, старши експерт

Жанина Йорданова Тотева, старши експерт

Иво Георгиев Иванов, старши експерт

Искра Иванова Малчева, главен счетоводител

Калоян Неделчев Койчев, старши експерт

Любомир Тодоров Господинов, началник на отдел

Неше Мустафова Али, старши експерт

Петър Николов Петров, старши експерт

Райфе Мустафова Мехмедова, старши експерт

Светлана Василева Петкова, старши експерт

Татяна Желязкова Няголова, старши експерт

Тинка Великова Темелкова, старши експерт


РУО - Кърджали

Албена Албенова Хорочева, старши експерт

Али Ахмед Хасан, старши експерт

Ангелина Йорданова Костова, началник на отдел

Венета Миткова Добрева, старши експерт

Даниела Йорданова Апостолова, старши експерт

Демитра Николаева Мирянова, началник на отдел

Елена Димитрова Маринова, старши експерт

Елена Илиева Дерменджиева, старши експерт

Емел Ахмедова Бабаева, старши експерт

Златка Илиева Петкова, главен счетоводител

Йоана Красимирова Ташева, старши експерт

Красимир Георгиев Стамов, старши експерт

Снежа Иванова Калитвенцова, старши експерт

Станка Вълкова Георгиева, старши експерт

Филип Каменов Бъчваров, старши експерт


РУО - Кюстендил

Аделина Симеонова Крушовска, старши експерт

Анелия Иванова Стоянова, старши експерт

Антоанета Златанова Минчева-Пейчева, старши експерт

Борянка Богданова Христова, старши експерт

Винка Славчова Стоименова, старши експерт

Галина Веселинова Аначкова, старши експерт

Любка Златкова Ковачева, старши експерт

Любчо Бориславов Гонев, главен счетоводител

Маринела Живкова Александрова, старши експерт

Мая Любомирова Стойчева-Николова, старши експерт

Силвия Найчова Тонева, старши експерт

Теодора Олег Джорджанска-Йорданова, началник на отдел

Цветанка Боянова Андонова, старши експерт


РУО - Ловеч

Валентина Николова Георгиева, главен счетоводител

Иваничка Николова Буровска, началник на отдел

Маргарита Стратиева Николова, старши експерт 

Мая Георгиева Димитрова, главен юрисконсулт

Минко Найденов Христов, старши експерт 

Розка Петкова Петкова, старши експерт 

Румен Цочев Бахов, началник на отдел

Светла Иванова Христова, старши експерт 

Соня Иванова Недкова, старши експерт 

Станислава Георгиева Николова, старши експерт 

Стела Кръстева Петкова, старши експерт 

Стоянка Тодорова Цанова, старши експерт 

Тамара Цанкова Анчева, старши експерт 

Татяна Славоева Ичева, старши експерт 

Янка Андреева Иванова, старши експерт 


РУО - Монтана

Биляна Иванова Харалампиева, началник на отдел

Венета Иванова Борисова, главен счетоводител

Веселин Руменов Найденов, старши експерт

Даниела Христова Цвеова-Маринова, старши експерт

Иван Ангелов Димитров, старши експерт

Йорданка Владимирова Еленкова-Петкова, старши експерт

Красимира Иванова Накова-Евгениева, старши експерт

Мариела Борисова Киркова, старши експерт

Марияна Петрова Иванова-Бонова, старши експерт

Нина Иванова Кирилова, старши експерт

Оля Славейкова Георгиева, старши експерт

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт

Росица Енчева Ангелова, началник на отдел


РУО - Пазарджик

Албена Стоянова Димитрова, старши експерт

Александра Николаева Полищук, старши експерт

Ваня Спасова Апостолова, старши експерт

Васил Любомиров Кацаров, старши експерт

Весела Найденова Тодорова, старши експерт

Веселка Боянова Боева, старши експерт

Галина Георгиева Цанева, старши експерт

Дора Стоименова Дулчева-Величкова, старши експерт

Красимира Минкова Хаджиева, старши експерт

Кирил Спасов Белев, старши експерт

Марияна Георгиева Гигова, старши експерт

Николай Василев Гунчев, началник на отдел

Пенка Георгиева Нанева, старши експерт

Ружа Славчева Стоянова-Семерджиева, началник на отдел

Теодора Иванова Радева, старши експерт

Христо Младенов Денев, старши юрисконсулт


РУО - Перник

Бойка Георгиева Стефанова, главен счетоводител

Бойка Стоянова Иванова, началник на отдел

Габриела Иванова Стоева, старши експерт

Гергана Сергиева Георгиева, старши експерт

Даниела Павлова Божичкова, старши експерт

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт

Евгения Славейкова Колева, старши експерт

Мариана Живкова Иванова, старши експерт

Мария Викторовна Стефанова, старши експерт

Мая Николаева Стоянова Началник на отдел

Милена Трифонова Георгиева, старши експерт

Розалина Василева Димитрова, старши експерт

Росица Денчева Симеонова, старши експерт

Росица Станкова Борисова, главен юрисконсулт

Спаска Бориславова Тонева, старши експерт


РУО - Плевен

Виолин Валентинов Стоянов, главен счетоводител

Добромир Ангелов Петков, старши експерт

Керанка Иванова Миркова, старши експерт

Кремена Христова Пъшева, старши експерт

Маргарита Георгиева Михайлова, старши експерт

Марта Цанчева Костадинова, старши юрисконсулт

Маруся Георгиева Додова, старши експерт

Нина Иванова Димчева, старши експерт

Огнян Първанов Пешев, старши експерт

Павел Николов Петров, старши експерт

Росица Димова Петкова, старши експерт

Светослава Георгиева Илиева, старши експерт

Свобода Николова Анзърова, началник на отдел

Снежана Йорданова Георгиева, старши експерт

Цветанка Тончева Тончева, старши експерт

Цветомира Филадинова Добрева, старши експерт


РУО - Пловдив

Антоанета Атанасова Кръстанова, старши експерт

Асен Василев Василев, старши експерт

Васка Георгиева Атанасова, старши експерт

Венета Веселинова Табакова-Комсалова, старши експерт

Веселина Василева Карапеева, старши експерт

Георги Димитров Делов, старши експерт

Даниела Василева Спасова, старши експерт

Диана Стефанова Дремова, старши експерт

Димитър Георгиев Ставрев, старши експерт

Добринка Минкова Минева, старши експерт

Евгения Янкова Темелкова, старши експерт

Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, старши експерт

Иванка Нецова Русалова, старши експерт

Ирина Минчева Минчева, главен юрисконсулт

Любен Минков Жилков, старши експерт

Марияна Ангелова Симеонова, началник на отдел

Марияна Йорданова Механджиева, старши експерт

Нели Генова Спасова, старши експерт

Нели Илиева Атанасова, главен счетоводител

Петя Грозева Катранджиева, старши експерт

Петя Иванова Герасимова, старши експерт

Петя Илиева Тончева, старши експерт

Рангел Стоилов Райчев, старши експерт

Татяна Кирилова Цанкова, старши експерт

Тонка Кирилова Ставрева, старши експерт


 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“