Кувейт

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Кувейт

Културна Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кувейт

обн. - ДВ, бр. 54 от 12.07.1974 г.