Учебни планове и програми по професионална подготовка

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2013 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2012 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2011 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2010 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2009 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2008 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2007 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2006 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2005 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ и ПРОГРАМИ по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УТВЪРДЕНИ през 2004 г.