Отчети на търговски дружества

Начало » Делегирани бюджети » Отчети на търговски дружества

Обобщена справка за размера на съвкупната нетна ескпозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към Министерство на образованието и науката