Потребители на информация в базите данни

Начало » Наука » Потребители на информация в базите данни

Потребители на реферативната и пълнотекстова научна информация в базите данни

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЕФЕРАТИВНАТА И ПЪЛНОТЕКСТОВА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗИТЕ ДАННИ,
предмет на национален абонамент на МОН

 1. Българска академия на науките
 2. Софийски университет „Св. Климент Охридски"
 3. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград
 5. Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”
 6. Технически университет - София
 7. Технически университет - Варна
 8. Русенски университет „Ангел Кънчев”
 9. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 10. Медицински университет - София
 11. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна
 12. Медицински университет - Плевен
 13. Медицински университет - Пловдив
 14. Шуменски университет  „Еп. Константин Преславски”
 15. Тракийски университет - Стара Загора
 16. Университет за национално и световно стопанство - София
 17. Икономически университет - Варна
 18. Стопанска академия „Д.А. Ценов” - Свищов
 19. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
 20. Технически университет - Габрово
 21. Химико-технологичен и металургичен университет - София
 22. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - София
 23. Лесотехнически университет - София
 24. Университет по хранителни технологии - Пловдив
 25. Аграрен  университет - Пловдив
 26. Национална спортна академия „Васил Левски” - София
 27. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов” - София
 28. Национална художествена академия - София
 29. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” - София
 30. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 31. Нов български университет - София
 32. Бургаски свободен университет
 33. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
 34. Американски университет в България - Благоевград
 35. Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново
 36. Военноморска академия „Н.Й. Вапцаров” - Варна
 37. Висше строително училище „Любен Каравелов" - София
 38. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
 39. Академия на МВР - София
 40. Военна академия „Г.С. Раковски” - София
 41. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 42. Колеж по телекомуникации и пощи - София
 43. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 44. Международен колеж „Албена” - Добрич
 45. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
 46. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив
 47. Театрален колеж „Любен Гройс” - София
 48. Висше училище по застраховане и финанси - София
 49. Международно висше бизнес училище - Ботевград
 50. Колеж по икономика и администрация - Пловдив
 51. Министерство на образованието и науката
 52. Национален център за информация и документация
 53. Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
 54. Селскостопанска академия
 55. Европейски политехнически университет
 56. Център за обучение на докторанти към Националния център за заразни и паразитни болести
 57. Център за обучение на докторанти към Националния център за радиобиология и радиация
 58. Център за обучение на докторанти към Многопрофилна болница за активно лечение „Пирогов”
 59. Център за обучение на докторанти към СБАЛО по онкология