Проекти на Европейската комисия

Начало » Документация » Проекти на Европейската комисия

Проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA  "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България" към Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия

Повече информация

Общо представяне на проекта

Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, 30 май 2017 г.  Химико-технологичния и металургичен университет, гр. София - Презентации и снимки

Семинар  на тема "Модернизация на учебните програми и учебното съдъжание и използване на NEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища ", 2-3 ноември 2017  г., Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе - Презентации и снимки

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“