Архив

Начало » Профил на купувача » Архив

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2013 г.

СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ с изтекъл срок на валидност през 2013 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2012 г.

СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ с изтекъл срок на валидност през 2012 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,  ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2011 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2010 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2009 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕЗ 2008 г.

ЗАЯВКА за предоставяне на училищни автобуси

ЗАЯВКА за предоставяне на училищни автобуси за извозване на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение

Заявките следва да бъдат подадени в срок до 28.03.2014 г. сканирани по електронен път на имейл – g.kirkov@mon.bg