Олимпиади и национални състезания

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания

Учебна 2018/2019 година

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учебната 2018/2019 година,  утвърдени със Заповед № РД-09-469 от 13.09.2018 г. на министъра на младежта и спорта


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2018/2019 година


Регламенти на национални състезания за учебната 2018/2019 година

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2018/2019 година


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“