Изпитни материали и решения

Начало » Олимпиади и състезания » Изпитни материали и решения

Изпитни материали и решения за учебната 2017/2018 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година


Изпитни материали и решения за учебната 2016/2017 година

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 10.02.2017 г.

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2016-2017 година

Изпитни материали и решения за учебната 2015/2016 г.

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2015-2016 година

Критерии за оценяване на темата за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015-2016 учебна година

Изпитни материали и решения за учебната 2014/2015 г.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 14.02.2015 г.

Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/2015 година

Изпитни материали и решения за учебната 2013/2014 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2012/2013 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2011/2012 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2010/2011 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2009/2010 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2008/2009 г.

Изпитни материали и решения за учебната 2007/2008 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“