81% ОТ УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, СА ПОВИШИЛИ УСПЕХА СИ

Начало » Добрата новина

08.07.2018

81 % от учениците, участвали в групите за преодоляване на обучителни затруднения, създадени по проект "Твоят час" на просветното министерство – са повишили успеха си в края на изминалата учебна година. 81 училища във Великотърновска област сформираха общо 443 групи, в които бяха обхванати 3613 деца и средношколци. 50 на сто от групите бяха за преодоляване на пропуски в знанията по български език и литература, 37 на сто – по математика, 5% – по английски език, по 4% – за природни и обществени науки и 1% за работа с изоставащи в обучението по информационни технологии в X клас. Данните бяха изнесени от началника на Регионалното управление на образованието Розалия Личева по време на кръгла маса за споделяне на добри практики на групите за обучителни затруднения.

Най-много – 19 групи със 187 ученици, са били обособени в СУ "Цанко Церковски" в Полски Тръмбеш. Следват го СУ "Вела Благоева" и "Емилиян Станев" във Велико Търново, Свищовската професионална гимназия "Алеко Константинов" и СУ "Ангел Каралийчев" в Стражица – 15 групи със 135 ученици.

"Анализът на резултатите показва, че учениците в края на годината са поставени в по-спокойна атмосфера и преодоляват своите страхове от неуспех и притеснения, свързани с учебния материал", коментира Личева.

86 на сто от учениците от групите за преодоляване на обучителни затруднения по природни науки са повишили успеха си.