01.11.2017

МОН ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ МОДЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН организира семинар на тема „Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на инструмента HEinnovate на Европейската комисия за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища“. Той ще се проведе на 2 и 3 ноември

Към новината

31.10.2017

МОН ОБЛЕКЧАВА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. Промените бяха изложени днес от представители

Към новината

31.10.2017

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ЗАМИНАВА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ОДЕСА

На 1 ноември 2017 г., сряда, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде на официално посещение в град Одеса, Украйна. Повод за визитата му е покана от министъра на образованието и науката на Украйна Лилия Гриневич. Двамата ще се ср

Към новината

30.10.2017

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА МНОГО ПО-РАНО

„Необходимо е много по-рано учениците да избират професия и да се подготвят за нея в реална работна среда. Кариерното ориентиране се случва късно, ненавреме и не навсякъде“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова п

Към новината

30.10.2017

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЦЕЛТА НИ Е ОБРАЗОВАНИЕ, КОЕТО СЪЗДАВА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Връзката между образование и бизнес е много важна, но стратегическата ни цел е да осигурим образование, което създава ценностна система. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на награждаването на победители

Към новината

30.10.2017

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ЩЕ УЧАСТВА В ЦЕРЕМОНИЯ „ОТЛИЧНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

На 31 октомври 2017 г, от 10.00 часа, в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в церемония по награждаване на български ученици с високи постижения в различни области на

Към новината

30.10.2017

СТАРТИРА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА 144 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

В 144 професионални гимназии в 28-те области на страната ще бъде извършена цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура. Средствата, които ще бъдат вложени, са 166,5 млн. лв., и са осигурени по приоритетна ос 3 „Регионална об

Към новината

29.10.2017

Пресконференция с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков

В понеделник (30.10.2017 г.) от 14 ч. в залата на седмия етаж в Министерството на образованието и науката (МОН) ще се проведе пресконференция с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на регионалното развитие и б

Към новината

29.10.2017

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯТ РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ

Разпределението на средствата трябва да осигурява равни възможности на образователните институции да осъществяват учебен процес като проекция на принципа на „равен достъп до образование“. Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир

Към новината

27.10.2017

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИТЕ НА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ В СТРАНИ ПО ЛИСАБОНСКАТА КОНВЕНЦИЯ

С промените в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета от Министерския съвет и обнародвана в Държавен вестник днес, отпада изискването за лега

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278