07.12.2015

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ: ЗАТЕГНАХ КРАНЧЕТАТА И СТАНАХ НЕУДОБЕН

- Министър Танев, защо от Реформаторския блок искат оставката ви? - Не знам за такова нещо. От медиите разбирам, че една от партиите е имала дискусия по този въпрос. Вероятно това е ДСБ, тъй като Радан Кънев е казал, че не е взето решение по този въ

Към новината

07.12.2015

Заместник-министър Николай Денков ще представи в София и Пловдив предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“ в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще проведе информационни дни в София и Пловдив за представяне

Към новината

07.12.2015

ПО ИНИЦИАТИВА НА МОН БЕ ОТКРИТА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

В препълнената с ученици голяма зала на Националния дворец на децата заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри Първата националната седмица на четенето. Тя  изрази удоволствие, че заедно откриват тази кампания:. „Всеки един

Към новината

05.12.2015

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ: РЕФОРМАТА Е ПО-ВАЖНА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ИНТРИГИ

• Роден е през 1957 г. в София • Завършил е социология в СУ „Св. Климент Охридски" • Доктор на полито-логическите науки • Основател и ръководител на катедрите „Публична администрация" и „Политология" в СУ • Има множество специализации в чужбина • Ср

Към новината

05.12.2015

ШИРОКА ПОДКРЕПА И ВИСОКО ОДОБРЕНИЕ ОТ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ОТ ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Информационно събитие по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейс

Към новината

03.12.2015

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ: НЯМА ДА СЕ ДАМ! ПАРТИЙНОСТТА ВРЕДИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Секретарката, която лидерът на ДСБ ми прати, казала по мой адрес: „Като се върна от отпуска, този да сте го махнали“. Е, аз я махнах. Не можах да работя професионално с тази жена, разказва министърът. Секретарката, която лидерът на ДСБ ми прати, каз

Към новината

03.12.2015

МОН Е РАЗПОРЕДИЛО ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА СПОРТНИТЕ БАЗИ В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2013 Г.

Нещастният инцидент с 16-годишния ученик в ОУ „Никола Парапунов“ – град Разлог, показва, че въпреки взетите мерки от Министерството на образованието и науката във връзка с осигуряване на безопасността на децата и учениците, за съжаление, спортната ба

Към новината

02.12.2015

БРОЯТ НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ Е УВЕЛИЧЕН С ТРИ

Правителството актуализира списъка на защитените училища в България като към досегашните 137 добави още три. Те са в селата Алеково и Ситово, област Силистра, и Антон, Софийска област. Така актуализираният списък на защитените училища за учебната 201

Към новината

02.12.2015

НОВИ 42 390 ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 390 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни и общински училища по Програмата за закрила на деца с изявени дарби. Програмата, приета от правителството през м. февруари

Към новината

01.12.2015

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

В изпълнение на Националния план Министерството на образованието и науката организира провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се състои от 7 до 12 декември 2015 г. В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279