15.06.2018

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНИЦИАТИВАТА „ХРАНИ 2030“ Е КЛЮЧОВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА БИОИКОНОМИКА В ЕВРОПА

Инициативата „Храни 2030“ е ключова за утвърждаването на устойчива биоикономика в Европа, да имаме добър здравен статус. Тя поставя на фокус хармонизирането на научните изследвания, сътрудничеството между различни сектори, ангажирането на голям бро

Към новината

15.06.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА УСПЕШНО В ИНИЦИАТИВАТА HEINNOVATE

България участва успешно в съвместната инициатива на ЕК и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов при откриването на последното събитие за висше об

Към новината

14.06.2018

ЗНАКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ“

На 14 юни 2018 г. в София Тех Парк, Министерството на образованието и науката със съдействието на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, проведе знакова конференция на тема „Финансови инструменти за насърчаване на

Към новината

14.06.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ СА ВЪВ ФОКУСА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Конференцията „Храни 2030“ предоставя среда за дискусии за повишаване на продоволствената сигурност на Европа по отношение наличието, достъпа, използването и стабилността на продукти и храни, осигуряване на работни места и бизнес възможности. Това за

Към новината

13.06.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОДДЪРЖАНЕТО НА ДОБЪР СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ Е КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕН УСПЕХ

„Днес образованието е поставено високо в политическия дневен ред на Европа, а поддържането на добър социален диалог е ключов фактор за обществен успех“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на заключителнат

Към новината

12.06.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕВРОПА

„Социалните иновации могат да подобрят качеството на живот на европейските граждани. Те не трябва да бъдат ограничавани само в една сфера на научните изследвания като социалните и хуманитарните науки. Когато говорим за бъдещи проекти на ЕС, трябва

Към новината

12.06.2018

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ СА ПОСТИГНАЛИ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА МАТУРИТЕ

Резултатите от майската сесия на държавните зрелостни изпити са по-високи от миналогодишните. Учениците са се справили по-добре в девет от четиринадесетте предмета, по които се полагат двете матури. Повече са отличните оценки, а слабите намаляват. Ре

Към новината

11.06.2018

МОН И КЗД ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Комисията  за защита от дискриминация (КЗД) доц. Ана Джумалиева подписаха днес Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката (МОН) и Комисията з

Към новината

11.06.2018

ПОДПИСАН Е КОЛЕКТИВНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национално представителните синдикални и работодателски организации подписаха днес Колективния трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование. В не

Към новината

08.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ НА МОН

Учениците, които през следващата учебна 2018-2019 година ще придобият основно образование след завършен VII клас, са първият випуск, обучавани в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. Във връзка със зачестили запитвания п

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“