17.07.2014

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.

Към новината

16.07.2014

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТАРТОВИТЕ УЧИТЕЛСКИ ЗАПЛАТИ

Правителството прие три постановления, които осигуряват финансово изпълнението на мерки за връщане на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия. За увеличение на разходните стандарти за функция „Образован

Към новината

15.07.2014

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА НАГРАДИ ОТЛИЧНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА „ БЪДИ ГРАМОТЕН“ В АСЕНОВГРАД

„Много важно е човек да е грамотен.  Грамотността  дава самочувствие,  дава увереност.  Тя  е част от личната култура на човека, но тя е отговорност както на училището, така и на обществото“, каза заместник-министърът на образованието и науката Атана

Към новината

09.07.2014

УЧИЛИЩАТА ЩЕ МОГАТ САМИ ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ЗА РЕМОНТИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Правителството направи актуализация на Националната програма „Модернизация на материалната база в училище”, която ще позволи времето на лятната ваканция да бъде използвано пълноценно за ремонти в училищата. Националната програма, одобрена през м. ап

Към новината

08.07.2014

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ОРГАНИЗИРАН В РАМКИТЕ НА ВАЗОВИТЕ ДНИ В СОПОТ

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова награди победителите в Националния ученически конкурс за есе на тема „Моят поглед към българщината“, за рисунка на тема „Вечните Вазови герои и незабравими сцени от „Под игото“ и за фотогра

Към новината

04.07.2014

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Първото заседание на Националната координационна група за учене през целия живот се състоя днес в Министерството на образоването и науката. В нейния състав са включени 31 представители на държавни институции, неправителствени организации, социални па

Към новината

03.07.2014

МОН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ЕДНА ГОДИНА

На пресконференция, в която участваха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, заместник-министрите Атанаска Тенева и Иван Кръстев, беше отчетена дейността на МОН за една година. Проф. Клисарова припомни изготвените и приети стр

Към новината

02.07.2014

МОН СЕЗИРА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С писмо на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, МОН сезира Районната прокуратура - София, за сайт, предлагащ продажба на дипломи за средно и висше образование. В последните дни в министерството постъпиха множество сигнали, че

Към новината

02.07.2014

Създадени са условия за въвеждане на единна информационна и технологична среда в училища, университети и научни организации

Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката   Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката (2014-2020 г.). Нейната основна цел

Към новината

02.07.2014

Близо 466 хил. лв. получават училищата във Варна и Добрич, пострадали от наводненията

  Министерският съвет прие Постановление за отпускане на 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата ще бъдат насочени за подобряване на материално-техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията н

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“