07.04.2014

МОН ЩЕ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕТНОСТИ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

На  08 април 2014 г., от 10.00 часа, в зала „Средец” на хотел „София хотел Балкан” (Шератон), заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева ще открие пресконференция по проект „Нова възможност за моето бъдеще”. Проектът е финансира

Към новината

07.04.2014

ШЕСТВИЯ ЗА 24 МАЙ ЩЕ ИМА, НА 25 МАЙ АБИТУРИЕНТИТЕ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕСТА

Местната власт, заедно със структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и училищните директори, ще уточнят маршрутите за празничните шествия по повод Деня на славянската писменост и култура, както и алтернативни места, където могат да се

Към новината

07.04.2014

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИЛИНГВАЛНОТО ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДПИСА В МОН

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Атанаска Тенева и  г-н Гийом Робер, съветник  по сътрудничеството и културната дейност към  Френския културен институт в България, представляващ Посолството на Франция у нас, в присъствието на френ

Към новината

03.04.2014

МОН КАНИ НА СРЕЩА ОТГОВОРНИ ЗА ИЗБОРИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗАРАДИ ЧЕСТВАНИЯТА НА 24 МАЙ

Министерството на образованието и науката (МОН) ще инициира през следващата седмица среща между представители на Централната избирателна комисия (ЦИК), на Министерството на вътрешните работи, на Националното сдружение на общините и др., за да обсъди

Към новината

03.04.2014

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОН“

До 15 април 2014 година се удължава срокът за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в Министерството на образованието и науката“. С програмата се предоставя възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични

Към новината

02.04.2014

ПЛАНИРА СЕ ПОДГОТОВКА НА 16 000 УЧЕНИЦИ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАЖ НА 2 367 БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

Министерският съвет утвърди План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година. В Плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни е

Към новината

01.04.2014

МОН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2012 ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА ДА СЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която е част от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за първи път  си поставя за цел  да определи доколко изследваните 15-годишните ученици са придобили п

Към новината

31.03.2014

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“

На 1 април 2014 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2013/2014 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по О

Към новината

31.03.2014

ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VII КЛАС ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ ЩЕ Е НА 29 МАЙ 2014 Г.

Националното външно оценяване за културно-образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия“ в VII клас ще се проведе на 29 май 2014 година вместо на 26 май. Промяната е определена със заповед на министъра на образованието и н

Към новината

31.03.2014

МОН ЩЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA ПО КОМПЕТЕНТНОСТТА ДА СЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ

На 1 април 2014 г., от 12 часа, в Министерството на образованието и науката (залата на VII етаж), ще бъдат представени резултатите от участието на България в PISA 2012 г. за оценяване на компетентността да се решават проблеми.    

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278