21.11.2012

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Уважаеми госпожи и господа, представяме на Вашето внимание проект на Правилник за работата на Фонд "Научни изследвания". Проектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 09.05.2012 г.

Към новината

16.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НОВИ УЧЕБНИ КАБИНЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” - СВОГЕ

На 16 ноември 2012 г. в Професионалната гимназия „Велизар Пеев” в град Своге министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри нови учебни кабинети по чуждоезиково обучение, по география и икономика, по сладкарски изделия и работил

Към новината

16.11.2012

XI ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На 15 ноември 2012 година, се проведе XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. По предложение на Министерството на образованието, младежта и науката

Към новината

15.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПОЗДРАВИ СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УАСГ ЗА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

В Аулата на Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе тържествена церемония по случай 70 години от създаването на най-старото висше техническо училище в България. На честването присъстваха Сергей Игнатов, министър на образование

Към новината

15.11.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НОВ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И УЧЕБЕН КОМПЛЕКС НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри нов научноизследователски и учебен комплекс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. „Университетът, освен средище на образование и научна дейност, е и място за активен обще

Към новината

15.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ДЪРЖИМ ДЕЦАТА ДА СЕ ДВИЖАТ, ДА СПОРТУВАТ, ДА УЧАСТВАТ В РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ ИГРИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СА ПО-ЗДРАВИ

На 15 ноември 2012 г. във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова и министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков откриха Кръгла маса за обсъждане на у

Към новината

15.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ПО ОБСЪЖДАНЕТО НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ПО МУЗИКА

На 15 ноември 2012 г. г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри Кръгла маса за обсъждане на проектите на учебните програми по музика и изобразително изкуство за начален и прогимназиален етап. „Целта ни е да

Към новината

15.11.2012

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ВИДЕОКЛИП

По повод Международната година на статистиката (2013) Националният статистически институт и Международният организационен комитет на честванията обявяват конкурс за младежи до 18 години за изработване на четириминутен видеоклип на статистическа темат

Към новината

14.11.2012

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

През м. септември 2012 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира проект „ BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, одобрен с Решение № 2012 – 3551/001-001 на Изпълнителната агенция за образование

Към новината

14.11.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОТКРИТ УРОК ОТ СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 23 СОУ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ”

На 14 ноември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, присъства на представянето на проекти за подобряване на училищната и градската среда в открит урок в 23 СОУ„Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София. Госпожа Мил

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273