23.04.2012

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕВЕДЕ СУМАТА, НЕОБХОДИМА ЗА УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ ОТ ВАРНА НА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАШИНГТОН

Министерството на образованието, младежта и науката преведе финансови средства за осигуряване участието на конференция в САЩ на учениците от екипа към Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ - Варна, които спечелиха вто

Към новината

20.04.2012

3 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 20 април 2012 г. заместник–министър г-жа Милена Дамянова откри пресконференция, на която бе представен проект „Управление за ефективно професионално образование”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Фор

Към новината

12.04.2012

НА 26 И 27 АПРИЛ 2012 Г. СОФИЯ ЩЕ Е ДОМАКИН НА 35. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ (ERC)

а 26 и 27 април 2012 г. София ще е домакин на 35. редовно заседание на Научния съвет на Европейския научноизследователски съвет (ERC), висш ръководен орган на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма. Заседанието се провежда в България

Към новината

10.04.2012

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 26 април 2012 г. от 9 часа в зала „Европа“, хотел Дедеман-Принцес, ще бъде открит информационен ден за три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”: - BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебн

Към новината

05.04.2012

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Народното събрание на Република България прие Закон за младежта. Той регламентира отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора за планиране и изпълнение

Към новината

04.04.2012

КОНКУРС за набиране на участници в програмата "СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН"

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН” Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на

Към новината

04.04.2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ" - ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, в който МОМН е представен от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието навлезе в третия си етап. Проектът има за цел да предложи на националните власти на страните

Към новината

02.04.2012

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2011/2012 Г. ЗАПОЧВА ОТ 2 АПРИЛ 2012 г.

На 2 април 2012 г. стартира кандидатстването за стипендии и награди за летен семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди”. В срок от 02.04.2012 до 07.05.2012 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен

Към новината

30.03.2012

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ НА ЧЕЛНИ МЕСТА ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР

За осма поредна година, Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), гр. София завоюва челни места на XVI международен панаир на учебно-тренировъчни фирми Virtual Enterprises International. На събитието, проведено от 27 до 29 март 2012 година в Н

Към новината

30.03.2012

ДНЕС БЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАН И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЯПОНИЯ

Днес, 30 март 2012 г., в присъствието на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание, и на министър Сергей Игнатов в БАН бе подписано споразумение за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Научният съвет на Япония (SCJ

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262