17.08.2016

ДИЯН СТАМАТОВ: ПЪРВИТЕ АТЕСТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО НОВИЯ СТАНДАРТ ЩЕ СА СЛЕД 4 ГОДИНИ

Нашата цел е да се повиши професионалната подготвеност на преподавателите с новия стандарт за учителите. Обективната оценка за неговата работа ще се отразява в професионално портфолио, което всеки учител ще има. Първите атестации ще се проведат през

Към новината

17.08.2016

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА НАШИ ДОКТОРАНТИ В УНИВЕРСИТЕТИ В БАВАРИЯ

Бавария стартира процедура за отпускане на годишни стипендии за чужденци за академичната 2017-2018 година. Стипендиите ще финансират докторантури и следдипломни квалификации  в баварски университети. Право да кандидатстват ще имат висшисти от Българ

Към новината

17.08.2016

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ НА СТАНДАРТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

В училище ще санкционират за 15 отсъствия   Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Това обяви днес заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов

Към новината

17.08.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА СПИРА ПОРЪЧКАТА ЗА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СУВЕНИРИ ПО ЕВРОПРОЕКТИ

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева нареди незабавно спиране на обществената поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и

Към новината

17.08.2016

В Медицинския университет в Плевен се открива научноизследователски институт

Министерският съвет даде съгласието си в структурата на Медицинския университет в Плевен да бъде открит Научноизследователски институт. Предложението е на Академичния съвет на висшето училище. Институтът е изследователско звено, в което ще се концен

Към новината

16.08.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: ДАРЕНИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

Всяко малко дарение, което идва в едно училище, трябва да бъде с прозрачност и яснота на произхода на средствата. Това каза за Агенция „Фокус” заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов във връзка с даренията за училищата. По думит

Към новината

16.08.2016

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЯ И С КИТАЙ

Фонд „Научни изследвания отправя покана за участие в „Конкурси за проекти за програми за двустранно сътрудничество – 2016 г.“ Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществя

Към новината

16.08.2016

МОН ПОДГОТВИ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

МОН подготви проект на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, който е публикуван в рубриката „Проекти на документи“. Със създаването на обществени съвети се цели отваряне на институ

Към новината

15.08.2016

816 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

816 училища ще получат средства по националната програма „Без свободен час в училище“ за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват колеги в отпуск, за да не пропускат уроци учениците. За периода от 1 март 2016 г. до 30 юни 2016 г. сума

Към новината

15.08.2016

ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДЕТСКИ ПЪТУВАНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОРИТЕ И ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ВЪВЕЖДАТ СЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕТСКИТЕ ЛАГЕРИ   Организираните в системата на предучилищното и училищното образование туристически пътувания ще се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или центъ

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250