Оценките от матурите по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети ще могат да се използват за

Към новината

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и посланикът на САЩ в България Н.Пр. Херо Мустафа подписаха Споразумение за научно-технологично сътрудничество между двете страни за нов десетгодишен период. Това стана на официална церемония в Ми

Към новината

  Със заповед на министъра на здравеопазването от утре /15 февруари 2021 г./ се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази

Към новината

Правителството отпусна 20 милиона лева за националната програма, с която се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. „За вт

Към новината

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която в системата се прилагат разпоредбите на МЗ по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище и се регламентира образователният процес за класовете в неприсъств

Към новината

АКТУАЛНО

ОСИГУРЕНО Е ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Към новината

24.02.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 ГОДИНА

Към новината

24.02.2021

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТЕМАТА ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ БЪДЕЩЕТО

Към новината

19.02.2021

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВИ XIII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Към новината

18.02.2021

МОН РАЗРАБОТИ ПРОЕКТИ НА ОЩЕ 6 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Към новината

15.02.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“