Повече от 285 000 ученици от V до XII клас учат присъствено днес в цялата страна. Това са над 66% от всички ученици в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование. Почти 245 000 деца са в училище с тестване за COVID-19 веднъж седмично или със „

Към новината

Повече деца и ученици са влезли в детска градина и училище през първите три месеца от началото на тази учебна година благодарение на Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система. От септември до ноември

Към новината

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация в професионалното образование може да се провежда чрез защита на дипломен проект по желание от ученика. Това е регламентирано с промени в Наредба №1 за организацията и пров

Към новината

АКТУАЛНО

ОЩЕ 70 ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Към новината

08.12.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО УДЪЛЖИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

Към новината

08.12.2021

ПОВЕЧЕ ДЕЦА БЕЗ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПОЛУЧАВАТ КОМПЕНСАЦИИ

Към новината

08.12.2021

НАУЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ ЩЕ СЕ МОДЕРНИЗИРАТ И ДООБОРУДВАТ С БЛИЗО 10 МЛН. ЛВ.

Към новината

08.12.2021

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ПРИСЪСТВЕНИЯТ УЧЕБЕН ПРОЦЕС Е ОСИГУРЕН ДО 17 ДЕКЕМВРИ

Към новината

07.12.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“