Качественото образование ще привлече инвестиции в регионите и по-високи доходи за младите хора. 500 училища ще бъдат модернизирани през 2019 година с над 700 милиона лева с европейски средства по ОП „Региони в растеж“. Това бе отбелязано по време на

Към новината

От работата на преподавателите в началото на обучителния път зависи в най-голяма степен успехът на по-нататъшното образование, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на 12-та Национална научно-практическа конферен

Към новината

Дуалното образование дава възможност на учениците да придобият професия и в същото време е полезно с това, че обезпечава от най-ранен етап бизнеса с квалифицирани и качествени кадри. Чрез запазването на човешките ресурси по места се гарантират регион

Към новината

„Трябва да подготвим младите хора да създават изкуствен интелект и да го управляват. Те трябва да притежават т.нар. преносими умения, които ще им позволят да се справят с всички предстоящи предизвикателства и трансформации. За целта се налага да наст

Към новината

Детските градини и училищата ще организират посещения в държавните културни институти в страната, а те ще разработват и предлагат проекти на образователни програми, спектакли, концерти и други сценични изкуства. Това е заложено в Споразумението за съ

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: НАСТАВНИЧЕСТВОТО И БАЗОВАТА ПОДГОТОВКА СА ВАЖНИ, ЗА ДА ОСТАНАТ МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕ

Към новината

18.04.2019

ДЕНИЦА САЧЕВА: ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Към новината

17.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА НАГРАДИ МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

Към новината

17.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА ЗАВИСИ ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ

Към новината

17.04.2019

АКТУЛИЗИРАТ СЕ НОРМАТИВИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

Към новината

17.04.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“