49373 ученици са заявили, че ще участват на задължителния ДЗИ по БЕЛ, който е насрочен за 19 май. На 21 май ще се проведе изпитът по втори предмет, за който заявление са подали 36048 ученици. От тях 2503 са избрали да се явят на ДЗИ по математика, 10

Към новината

Правителството отпусна 1,5 млн. лева на първите 52 общини в страната, които създадоха условия за въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за децата на 4-годишна възраст. „Мярката е част от управленската ни програма и част от усилията ни да

Към новината

АКТУАЛНО

ПОДПИСАН Е МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ“

Към новината

09.04.2021

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРИСЪСТВЕНО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП, А ПО-ГОЛЕМИТЕ ЩЕ СЕ РЕДУВАТ ПО ГРАФИК

Към новината

08.04.2021

АКТУАЛИЗИРАНА Е НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Към новината

07.04.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 34,5 МИЛИОНА ЛЕВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Към новината

07.04.2021

НОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ Е ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА ЗА БЪЛГАРИЯ

Към новината

06.04.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“