Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2017 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2017 г.

Утвърдени учебни програми Предприемачество - 8 клас и Икономика - 10 клас за всички професионални гимназии

Утвърдени учебни програми по Обща икономическа теория и Икономика на предприятието - за всички професионални направления по икономика

Област 21 Изкуства - професионални направления: 212, 213, 214

341 Търговия на едро и дребно

342 Маркетинг и реклама

343 Финанси, банково и застрахователно дело

344 Счетоводство и данъчно облагане

345 Администрация и управление

346 Секретарски и административни офис дейности

481 Компютърни науки

482 Приложна инфроматика

521 Машиностроене, металообработване и металургия

522 Електротехника и енергетика

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

524 Химични продукти и технологии - I

524 Химични продукти и технологии - II

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

541 Хранителни технологии - I

541 Хранителни технологии - II - Оператор в ХВП

542 Производствени технологии  - Текстил, облекло обувки и кожи I 542010 Десенатор на текстил; 542020 Текстилен техник; 542030 Оператор в текстилно производство

542 Производствени технологии  - Текстил, облекло обувки и кожи II 542050 Оператор в производството на облекло; 542060 Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни...

542 Производствени технологии  - Текстил, облекло обувки и кожи III

543 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

544 МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

581 АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

581 Геодезия - учебни програми

582 СТРОИТЕЛСТВО I

582 СТРОИТЕЛСТВО II

621 Растениевъдство и животновъдство I

621 Растениевъдство и животновъдство II

621 Растениевъдство и животновъдство III

622 Градинарство (Паркове и градини))

623 ГОРСКО СТОПАНСТВО

640 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

725 МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ

726 Терапия и рехабилитация

762 Социални дейности

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

812 ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

813 Спорт

815 Фризьорски и  козметични услуги

840 Транспортни услуги

851 ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

861 СИГУРНОСТ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“