Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.

213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ

341 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

524 ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

541 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

543 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

581 АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

725 МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

813 СПОРТ

815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

840 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“