525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“